Zichttermijn en retourneren

U mag een afgeleverd artikel binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zonder reden aan Kerstdeco.nl terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van het artikel en heeft u recht op teruggave door Kerstdeco.nl van het bedrag, exclusief de verzendkosten, met betrekking op het retourgestuurde artikel. Dit bedrag wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst terugbetaald op het rekeningnummer waarmee de order betaald is door u. De kosten die u maakt voor het retourzending worden niet door Kerstdeco.nl vergoedt. Voor een snelle afhandeling raden wij u aan een e-mail te sturen naar info@kerstdeco.nl dat u een artikel retour gaat sturen. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht van retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

Na de periode van veertien (14) werkdagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren

Voorwaarden zonder reden retourzendingen

  • Het artikel zit in de originele onbeschadigde verpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Kerstdeco.nl niet als een beschadigde verpakking beschouwd)
  • Het artikel is compleet
  • Het artikel is heeft geen gebruikssporen
  • Het artikel is niet beschadigd.

U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties

  • De verpakking is beschadigd
  • Het artikel is niet meer compleet
  • Het artikel is beschadigd
  • Het artikel heeft gebruikssporen
  • Het artikel is speciaal voor u op maat en of kleur gemaakt.
  • De zichttermijn is overschreden.